Välkommen till Stockholm stads pensionärssektion 

Vi erbjuder dig

  • social samvaro och många olika aktiviteter som t.ex medlemsmöten, utflykter, resor, studiebesök och olika kulturella evenemang.
  • att delta i vårt  arbete med äldrefrågor.
  • att verka för bättre levnadsförhållanden för de som behöver samhällets stöd.

 

Varför skall jag vara med?

Vi är pensionärsmedlemmar i Vision och har tidigare varit anställda i kommunala verksamheter.