Guidad visning av repr.våning Stockholms Slott

Den 12 maj skulle det har varit en guidad visning av representationsvåningarna i Stockjholms slott. P.g.a. coronaviruset så ställdes visningen in.

 

 Lunchkonsert med sallad i Guldfoajen

Onsdagen den 29 april skulle det har vait en lunchkonsert i Operahuset. Men p.g.a. coronoviruset så ställdes konserten in. Det kommer inte att bli en lunch-konsert i höst. Pengarna som är inbetalda kommer att över-föras till nästkommande konsert.
Det är tänkt att det skall bli en lunch-konsert till våren.

 

Möte med de andra sektionerna

Ordförandena i sektionerna har träffats och bestämt att vi inte skall ha några verksamheter under hösten 2020 p.g.a. coronaviruset. Vi har för avsikt att återuppta verksamheterna till vårn 2021.